Kontakt
Fyzioterapie LOGOFYZ
Mgr. Ivana Braunerová
Trávnická 2240/24, 796 01 Prostějov
E-mail: logofyz@seznam.cz www.logofyz.cz
Telefon: +420 608 288 182


Personální zastoupení
Fyzioterapeut:
Mgr. Ivana Braunerová

Asistent:
Petra Hamplová


Kde nás najdeteJak se k nám objednat:
Telefon: +420 608 288 182
E-mail: logofyz@seznam.cz


Ordinační hodiny:
Dle domluvy

Design by Habro

Terapie


PŘEHLED NABÍZENÉ INTERVENCE

Diagnostika a terapie:

1. Respiračních funkcí - reedukace fyziologických pohybových vzorů, popř. kompenzace
2. Archaických funkcí - sání, žvýkání, polykání
3. Fonačních (tvorba hlasu) a artikulačních funkcí (pohyby mluvidel při tvorbě hlásek) - na podkladě motorické dysfunkce orofaciálního svalstva
4. Orálních schopností – orální senzitivity, pohybových vzorů, svalového tonu a stability hlavy, čelisti, rtů a jazyka
5. Symbolických funkcí - fatických, gnostických a praktických, které jsou výsledkem vyšší nervové činnosti
Funkce fatické- schopnost mluvit, číst, psát, počítat a myslet v abstraktních pojmech včetně sémantiky (významu slov)
Funkce gnostické - výsledkem vyšší syntézy smyslového vnímání. Umožňují rozpoznávat předměty zrakem, sluchem a hmatem
Funkce praktické - schopnost vykonávat složitější účelové pohyby


Specifikace terapie:
• ovlivnění hluboké stabilizace páteře
• stimulace fyziologických pohybových vzorů (fyziologie postury a respirace)
• stimulace senzorických funkcí
• myofunkční terapie, terapie orální pozice
• rozvoj síly, rozsahu, koordinace a funkce orofaciálního svalstva
• taktilní, orální, olfaktorická, vestibulární stimulace
• termická stimulace
• masáže faciálních a intraorálních svalů včetně masáže jazyka
• facilitační techniky, měkké a mobilizační techniky
• stabilizace čelisti, rtů a jazyka
• cílené procvičování orálních struktur
• pasivní a aktivní pohyby svalovinou
• elektroakupunktura


Techniky:
Měkké a mobilizační techniky, TUI-NA čínská komplementární terapie a elektroakupunktura, Bazální a orofaciální stimulace, reflexní terapie, myofunkční terapie, psychomotorická cvičení, Terapie orální pozice, Bobath koncept

OROFACIÁLNÍ TERAPIE ŘEŠÍ POTÍŽE V OBLASTI HLAVY, KRKU, OBLIČEJE A DUTINY ÚSTNÍ

Orofaciální terapie propojuje prvky logopedické s náhledy fyzioterapeutickými. Je velice přínosná pro klienty s dětskou mozkovou obrnou, mentálním postižením, autismem, klienty po traumatu mozku, klienty s degenerativním onemocněním a dalšími neurologickými diagnózami.
Zaměřuje se na úpravu tonu v obličeji a ústech. Učí jedince správně umístit a použít čelist, rty i jazyk a upravit senzitivitu obličeje a úst. Věnuje se nácviku správného sání, polykání, později žvýkání a rozvoji svalstva mluvidel.

Orofaciální terapie nabízíme speciální cvičební postupy pro klienty, kteří neprofitují z klasické logopedické terapie využívající vizuální a auditivní klíč („Podívej se na mě, poslouchej a řekni to jako já.“) a kteří nejsou schopni využít specifickou instrukci k produkci požadovaného řečového zvuku („Zavři rty a řekni „m“. „). Terapie umožňuje klientům s dysartrií, dyspraxií a myofunkčními poruchami facilitovat pohyb prostřednictvím stimulace dostupných smyslových vjemů.

Tyto postupy lze velmi úspěšně použít i při terapii dětí, kterým nepomáhá klasická logopedická péče, např. potíže s výslovností hlásek „r“, „s“....
Orofaciální terapie využívá a kombinuje terapeutické systémy, které vychází ze znalostí neurologického vývoje motorického a řečového. Například - psychomotorická cvičení, myofunkční terapie, OPT (Terapie orální pozice), Měkké a mobilizační techniky, TUI-NA čínská komplementární terapie a elektroakupunktura, Bazální a orofaciální stimulace, reflexní terapie a jiné.
Nabízí spoustu logopedických a fyzioterapeutických pomůcek a propojuje tak obor logopedie s fyzioterapií. Klienti pomocí přesně daných instrukcí nacvičují nejprve pohyb čelistí, jazykem nebo rty s využitím speciálních pomůcek. Poté daný pohyb provádí bez pomůcky a nakonec se učí jak tuto dovednost využít při řeči či při příjmu potravy.