Kontakt
Fyzioterapie LOGOFYZ
Mgr. Ivana Braunerová
Trávnická 2240/24, 796 01 Prostějov
E-mail: logofyz@seznam.cz www.logofyz.cz
Telefon: +420 603 818 845Personální zastoupení
Fyzioterapeut:
Mgr. Ivana Braunerová

Asistent:
Petra Hamplová


Kde nás najdeteJak se k nám objednat:
Telefon: +420 603 818 845
E-mail: logofyz@seznam.cz


Ordinační hodiny:
Dle domluvy

Design by Habro

Fyzioterapie


Ambulamtní pracoviště fyzioterapie LOGOFYZ nabízí diagnostiku, léčbu a prevenci v plném rozsahu diagnóz pohybového systému klienta. V praxi využívá mnoho specializovaných fyzioterapeutických technik.


Bobath koncept
Bobath koncept vyvinuli na základě svých praktických zkušeností manželé Bobathovi (pediatr-neurolog a fyzioterapeutka). Bobath koncept vlastně není soubor cviků, ale celodenní proces, kdy se pomocí vlastní aktivity dítěte a využití různých technik a pomůcek dosahuje správného provedení pohybu. Jedná se o cvičení formou hry, které se přizpůsobuje konkrétnímu dítěti v konkrétní situaci. Velmi důležité je podrobné vyšetření funkce a její poruchy a následná terapie specifickými technikami (inhibice, facilitace a stimulace).
Díky svému specifickému přístupu lze Bobath koncept dobře kombinovat s dalšími terapiemi, u nás nejčastěji s Vojtovou metodou. Vždy je však třeba zohledňovat individuální a aktuální možnosti pacienta, aby nedocházelo k jeho nadměrnému zatěžování.
Při terapii prostřednictvím Bobath konceptu je velmi důležité podrobné vyšetření, při kterém terapeut důkladně pozoruje a analyzuje funkční dovednosti pacienta. Zaměřuje se na kvalitu provedení pohybu a na to, co dítě dovede bez dopomoci, co s dopomocí a které aktivity není schopno provést vůbec a proč. Důležité jsou i kompenzační mechanismy při provádění aktivity a zásadní jsou i přidružené problémy – smyslové poruchy (zrakové, sluchové), jemná motorika a funkce ruky, orofaciální oblast (potíže s příjmem a zpracováním potravy) a také to, jak tyto problémy souvisejí s posturálním tonem a přítomnými koordinačními vzory.
Na základě vyšetření se stanoví konkrétní terapeutický plán. Ten je zaměřený na cíle, kterých má být dosaženo a na způsoby, jakými se těchto cílů dosáhne. Terapie je prováděna v rámci funkční situace, aktuálně se přizpůsobuje reakcím pacienta. I využití různých pomůcek (míče, válce, lavičky, labilní plochy, hračky apod.) je přesně cílené. Terapeut neučí jednotlivým pohybům, ale dělá vše pro to, aby pacient mohl pohyb provést sám a co nejsprávněji.
V průběhu celého dne se provádí tzv. handling a to v průběhu všech denních aktivit (při každé manipulaci, při nošení, krmení, oblékání i při hře). Handling je jakási nezbytná dopomoc k tomu, aby pacient mohl provést pohyb kvalitně a samostatně.
Velká výhoda konceptu je, že je možné jej aplikovat téměř kdykoliv a kdekoliv.
Zdroj: www.cadbt.cz

Vojtova metoda - reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie
Vojtova metoda (metoda reflexní lokomoce) je soubor cvičení, vyvinuté dětským neurologem prof. MUDr. Václavem Vojtou.
Celá metoda je postavena na tom, že člověk má v centrálním nervovém systému geneticky zakódované správné pohybové vzory a vývoj jeho motoriky tak probíhá zcela automaticky. Prof. MUDr. Vojta pozoroval zdravé novorozence a kojence a srovnával jejich hybnost s hybností dětí s dětskou mozkovou obrnou (DMO). Poté identifikoval určité body opory (punktum fixum) a specifické reflexní zóny, které jsou předpokladem každé fyziologické/zdravé lokomoce. Tlakem na tyto reflexní zóny, který je vykonáván v přesně daných pozicích s opěrnými body, je vyvolána samovolná pohybová aktivita (pohybový program).
Prostřednictvím Vojtovy metody (tzv. reflexní lokomocí) je možné vracet do funkce svaly, které člověk při svém pohybu nedokáže vědomě používat. Reflexní lokomoce aktivuje oslabené a nepoužívané svaly a umožňuje souhru protilehlých svalových skupin. Využívá k tomu vrozeného pohybového programu centrálního nervového systému, který je při poruše funkce blokován.
Samotné cvičení spočívá ve stimulaci reflexních bodů na těle, které se podráždí tlakem ve správném směru a v ideálním nastavení polohy těla. Toto podráždění bodů umožní tělu vybavení si ideálního vrozeného pohybového vzoru. Aktivace se provádí v modelech: reflexní otáčení a reflexní plazení
Vojtova metoda neučí, nenacvičuje ani netrénuje "normální" pohybové děje, jako jsou uchopování, vzpřimování a chůze. Vojtova metoda vysílá podněty do mozku a tím aktivuje vrozené pohybové vzory, které se ve svém důsledku projeví jako koordinované pohyby trupu a končetin.
Provádět terapii podle Vojty je pro rodiče či pečující opravdu náročné, vyžaduje to velkou fyzickou i psychickou sílu. Potřebné je pečlivé zacvičení fyzioterapeutem, důsledné dávkování terapie a nastavení pravidelného denního programu.
Zdroj: www.vojtovaspolecnost.cz

Bazální stimulace
Koncept bazální stimulace® je určen lidem, kteří mají z nějakého důvodu omezené možnosti smyslového vnímání. Bazální stimulace je vhodná pro klienty s různým typem postižení (mentálním, tělesným, kombinovaným), upoutané na lůžko, s poruchou hybnosti, klienty v intenzivní péči, v komatózním stavu, geriatrické klienty, neklidné klienty s deteriorací atd.
Bazální stimulace umožňuje klientům zlepšovat jejich stav a to prostřednictvím stimulace vnímání - dodáváním smyslových podnětů, ke kterým vzhledem ke svému stavu mají jen „omezený přístup“ a hrozí jim tzv. smyslová frustrace.
V podstatě jde o to zprostředkovat a umocnit klientovi vnímání vjemů z jeho vlastního těla, vhodně jej stimulovat a tak mu pomoci lépe vnímat i okolní svět. To ve svém důsledku umožňuje navázat vzájemnou komunikaci mezi klientem a jeho okolím. Komunikace, vnímání, pohyb a respektování jedinečnosti klienta jsou totiž základní pilíře konceptu bazální stimulace.
Mezi konkrétní techniky konceptu patří somatická, vibrační a vestibulární stimulace (základní techniky) a optická, auditivní, olfaktorická, orální a taktilně-haptická stimulace (nadstavbové techniky).
Při bazální stimulaci je využíváno velké množství aktivit a pomůcek (masážních, polohovacích, vibračních, předměty různých tvarů, povrchů, vůní). Je jich opravdu široká škála, od předmětů denní potřeby, přírodnin a zcela "obyčejných" věcí, přes didaktické a speciální pomůcky až ke zcela specifickým prostředím, jako je např. snoezelenová místnost, vibrační lůžko apod. Vše záleží na individuálním posouzení potřeb klienta a konkrétním přístupu terapeuta či pečujícího.
zdroj: www.bazalni-stimulace.cz

Metoda Ludmily Mojžíšové
Metoda Ludmily Mojžíšové je úspěšná léčebná metoda, uznaná jako první volba v léčbě inkontinence u žen a léčbě funkční ženské neplodnosti. Dále pak pacientům s vertebrogenními potížemi (bolesti zad), bolestmi hlavy (migrény), gynekologické potíže spojené s dysfunkci svalů pánevního dna. Stažením svalů dna pánevního dochází ke snížení metabolismu v malé pánvi a tím vznikají problémy gynekologického rázu, od nepravidelného menstruačního cyklu přes bolestivou menstruaci, absenci menstruace až po funkční sterilitu. Ochablé svalstvo pánevního dna je rovněž častou příčinou inkontinence. Terapie funkční sterility podle Mojžíšové je založena na reflexním ovlivnění nervosvalového aparátu pánevního dna za použití pohybové léčby bederní páteře, křížové kosti, pánve, kostrče a svalů, které ovlivňují jejich vzájemnou polohu. Samotná léčba je založena na odstranění svalových spazmů, dále spočívá v šetrné mobilizaci páteře, žeber a kloubů, v uvolnění a protažení zkrácených svalů a posílení svalů oslabených. Důležitou součástí je každodenní nenáročné domácí cvičení.
Indikace: ženská funkční neplodnost, opakované potraty, pro ženy podstupující mimotělní oplodnění, pro ženy v klimakteriu, inkontinence u žen, neprůchodnost vejcovodu, malá nevyvinutá, nebo obrácená poloha dělohy,bolesti zevních pohlavních orgánů, bolesti při pohlavním styku, absence orgasmu, nepravidelné či bolestivé menses, absence menses, zácpa, zlepšení patologického spermiogramu, funkční vertebrogenní potíže (bolesti páteře), artróza kyčlí, bolesti kostrče, skolióza dětí do 15-ti let

MTC kinesiology taping
Kinesio-taping či tejpování je dílem japonského chiropraktika Dr Kenzo Kase. Tejpování je fyzioterapeutická metoda, jejímž úkolem je především uvolnit namáhané a přetížené svaly. Dalším využitím je zpevnění svalů, a to v případech kdy se tělo chystá na náročný výkon jak je sport, tůra nebo jiný náročný pohyb. Podstata metody: Nejde jen o nějaké nalepení pásky, účinky tapu jsou dány zvolenou technikou facilitační či inhibiční, dochází k nadzvednutí měkkých tkání, čímž je zlepšen krevní a mízní oběh, dochází k odplavení odpadních látek a zlepšení metabolismu tkání. Tape je jako prodloužená ruka fyzioterapeuta, stimuluje funkci svalů a kloubů, podporuje lymfatický systém, umožňuje proudění vzduchu a cirkulaci tělesných tekutin, urychluje regeneraci po úrazech a operacích, ulevuje od bolesti a křečí, zlepšuje hybnost.
Kvalitní kinesio-tejpy dovolují svalům aktivně pracovat bez omezení pohybu končetin a ponechávají nerušený krevní oběh. Jsou odolné proti vlhkosti, takže s nimi můžete klidně osprchovat po tréninku a dokonce i plavat. Elastické vlastnosti si kinesio tape udržuje po dobu 3-5 dní.

Účinky: snížení otoku, podpora hojení, zmírnění či zcela odstranění bolesti. úprava svalového tonu (napětí), centrace a stabilizace kloubů, mobilizace fascie, podpora funkce měkkých tkání jako jsou svaly, vazy a šlachy, aj.

Indikace:
mnohostranné využití, např.: vertebrogenní algický syndrom, parézy, zmrzlé rameno, impingement syndrom, burzitidy, entezopatie (tenisový loket, golfový loket …) a tendinitidy, úžinové syndromy (syndrom karpálního tunelu apod.), spasticita, deformity nohou (hallux valgus, kladívkovité prsty, pes equinovarus…) distorze kotníků, zápěstí…, lymfedém, akutní a aktivní jizvy, DMO, torticollis a mnoho a mnoho dalších

Kontraindikace
nádorová onemocnění, varixy (křečové žíly), alergické reakce na tape, lupénka, ekzémy, plísně apod.

Měkké a mobilizační techniky
Podstata metody: uvolnění měkkých tkání (sval, fascie) kloubů, chrupavky a jejich mobilizace. Součástí měkkých technik je Post izometrická relaxace, strečink, polohová relaxace atd.
Komu je metoda určena: pacientům, kteří mají problémy s bolestivými stavy pohybového systému, svalové spazmy, svalové hypertonie, stavy po operacích které se hojí jizvou, zmenšená kloubní pohyblivost, blokády kloubní z různých příčin (funkčních, strukturálních).
Komu se nedoporučuje: při některých akutních stavech.

TUI-NA čínská komplementární terapie a elektroakupunktura
Čchi v lidském těle proudí v příslušných energetických drahách neboli meridiánech, na nich se nachází akupunkturní body, které jsou spojeny s příslušnými orgány. Stanoví se energetické bloky na dráze, s nimiž souvisí zdravotní obtíže a pomocí stimulace těchto bodů se rozproudí tok energie. Jak to funguje? Vše se vším souvisí. Vnitřní stavy člověka jsou ovlivňovány vnějšími vlivy. Disharmonie v energetickém systému může být podmínkou pro vznik fyzické i psychické nemoci. Když je někde nerovnováha, na meridiánu se to projeví. Každá akupunkturní dráha nese název určité funkční skupiny, které jsou představovány buď jangovým (dutým) nebo jinovým (plným) vnitřním orgánem. Ještě jsou 2 nepárové dráhy - zadní střední a přední střední. Těch párových meridiánů je 12 ( tlustého střeva, žaludku, slinivky a sleziny, srdce, tenkého střeva, močového měchýře, ledvin, osrdečníku, dráha trojitého ohřívače, žlučníku, jater, plic). Kromě těchto 12 "řádných" akupunkturních drah rozlišujeme 8 "zvláštních" drah ( početí, řídící, ústřední, opasku, jinový patní, jangový patní, jinový pojivový, jangový pojivový). Všechny meridiány, ať základní nebo speciální, mají své funkce a každý z nich ovlivňuje určité orgány. Pokud je dráha nějak narušena, projevuje se to na našem těle jak na fyzické úrovni, tak na psychické.

Hipoterapie
Léčba koňským hřbetem
Fyziologie účinku pohybu koně na lidský organismus
Při hipoterapii se využívá koňského pohybu, který je charakteristický tzv. trojrozměrným pohybem (zepředu dozadu, z boku na bok a nahoru a dolu). Tento charakteristický pohyb koně se střídá v 16-ti možných kombinacích právě podle toho, která noha koně vykročí - pohyb hřbetu koně stimuluje centrální nervový systém. Jezdec na koni musí vyrovnávat rovnováhu a celkově řídit své pohyby, což má velký vliv na posílení koordinace pohybů, posílení stability, zvýšení pohyblivosti, rehabilitaci a narušení patologických - nesprávných pohybů. Další velkou výhodou hipoterapie je využití teploty koně, která podporuje uvolnění ztuhlého svalstva (např. pro tělesně postižené). Jakmile dochází k fyzickému uvolnění, klienti se cítí lépe a následně se dostavuje psychický odpočinek. Jízda na koni také například stimuluje svaly dýchacího systému, což je velmi žádoucí např. při postižení astmatem. Hipoterapie plní svůj efekt také při psychoterapii, kdy se klienti pomocí koně učí navazovat kontakty, lépe komunikovat (jak s koněm, tak i s ostatními klienty navzájem). Posiluje se motivace nemocného, ale třeba i pozornost, kdy se klient učí dbát pozornosti, soustředění, ale také odpoutání pozornosti např. od bolesti.
Hipoterapie se zaměřuje na 4 oblasti
1.HIPOREHABILITACI - je určená pro veškerá pohybová postižení - např. ortopedická onemocnění (skoliosy), neurologická onemocnění (dětská mozková obrna, roztroušená skleróza), kardiovaskulární onemocnění, astmatická onemocnění, obezita
2. PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÉ JEŽDĚNÍ - zde je využito psychických vlastností koně, kdy je cílem navázání vazby mezi terapeutem, klientem a koněm nebo popřípadě ještě s ostatními členy hipoterapie - např. psychiatrická onemocnění, klienti s mentálním postižením, poruchami chování, mozkovými dysfunkcemi, dětskou hyperaktivitou, logopedickými vadami nebo poruchami učení. Tento směr také posiluje sebedůvěru, obratnost a odvahu.
3. SPORTOVNÍ JEŽDĚNÍ POSTIŽENÝCH - jde o natrénování jízdy handicapovaných klientů
4. REKONDIČNÍ JEŽDĚNÍ - je vhodné např. při poúrazových stavech nebo dlouhodobých nemocech