Kontakt
Fyzioterapie LOGOFYZ
Mgr. Ivana Braunerová
Trávnická 2240/24, 796 01 Prostějov
E-mail: logofyz@seznam.cz www.logofyz.cz
Telefon: +420 608 288 182


Personální zastoupení
Fyzioterapeut:
Mgr. Ivana Braunerová

Asistent:
Petra Hamplová


Kde nás najdeteJak se k nám objednat:
Telefon: +420 608 288 182
E-mail: logofyz@seznam.cz


Ordinační hodiny:
Dle domluvy

Design by Habro

Nabídka


Techniky terapie:
Měkké a mobilizační techniky, TUI-NA čínská komplementární terapie a elektroakupunktura, Bazální a orofaciální stimulace, reflexní terapie, myofunkční terapie, psychomotorická cvičení, Terapie orální pozice, Bobath koncept

Specifikace technik:
• stimulace fyziologických pohybových vzorů
• stimulace senzorických funkcí
• myofunkční terapie, terapie orální pozice
• rozvoj síly, rozsahu, koordinace a funkce orofaciálního svalstva
• taktilní, orální, olfaktorická, vestibulární stimulace
• termická stimulace
• masáže faciálních a intraorálních svalů včetně masáže jazyka
• facilitační techniky, měkké a mobilizační techniky
• stabilizace čelisti, rtů a jazyka
• cílené procvičování orálních struktur
• elektroakupunktura


Cíl terapie
• eliminace či zmírnění níže uvedených charakteristických znaků, které osobu s narušením motorického vývoje provází:
• potíže s příjmem potravy (sání, žvýkání, polykání)
• hypersalivace
• komunikační obtíže na základě motorického postižení mluvidel vedou k omezení sociálního kontaktu a následné stagnaci vlastní socializace
• vázne rozvoj poznávacích procesů
• omezení v oblasti stimulace (klient odkázán na přísun podnětů druhou osobou)
• omezené možnosti v navazování nových kontaktů
• snížená aktivační úroveň vede k omezené možnosti získávání nových zkušenosti, pocitu ohrožení, nejistoty, pasivitě a závislosti na dospělé osobě

Cílová klientela
Terapie nabízí pomoc rodičům dětí nekojených, předčasně narozených, dětí s vrozeným postižením, s poruchou příjmu potravy a jiným neuromotorickým postižením. Péče je zaměřena také na klienty dospělé a seniory, u nichž došlo k poruchám v orofaciální oblasti v průběhu života, ať už poúrazově či vlivem nemoci (neurologická postižení, vrozené i získané deficity orofaciální oblasti, poruchy příjmu potravy na senzomotorickém podkladě, myofunkční poruchy, kombinovaná postižení, narušení komunikační schopnosti, centrální mozkové příhody, úrazy, čelistní operace a další související obtíže).