Kontakt
Fyzioterapie LOGOFYZ
Mgr. Ivana Braunerová
Trávnická 2240/24, 796 01 Prostějov
E-mail: logofyz@seznam.cz www.logofyz.cz
Telefon: +420 603 818 845Personální zastoupení
Fyzioterapeut:
Mgr. Ivana Braunerová

Asistent:
Petra Hamplová


Kde nás najdeteJak se k nám objednat:
Telefon: +420 603 818 845
E-mail: logofyz@seznam.cz


Ordinační hodiny:
Dle domluvy

Design by Habro

Úvod

„Úspěch fyzioterapie je především Váš úspěch,
je podpořen Vaší motivací a aktivním přístupem!“

LOGOFYZ
Ambulantní pracoviště fyzioterapie – Logofyz se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí, v celém spektru diagnóz omezujících hybný systém pacienta poruchou funkce či bolestivostí u dětí i dospělých. Fyzioterapie klade důraz na mezioborové propojení, a to nejen s medicínskými obory. Využívá standardních postupů na základě nejnovějších vědeckých poznatků a empirie spolu s přírodními zdroji energie. Přístupy vycházejí zejména ze znalosti anatomie, neurofyziologie a biomechaniky. Fyzioterapie ovlivňuje nejen pohybový aparát, ale i funkce ostatních systémů včetně psychiky. Prevence i terapie je zaměřena na jednotlivé potíže a symptomy klienta, které jsou zjištěny v rámci komplexního kineziologického vyšetření. Cílem je spokojenost klientů. Samozřejmostí je specializovaná péče a individuální přístup.

OROFACIÁLNÍ FYZIOTERAPIE
oro (ústa), facies (obličej) Specializovaná fyzioterapie mluvidel se věnuje procvičování orofaciálních struktur dětí i dospělých. Umožňuje včasnou diagnostiku, preventivní, případně nápravná cvičení. Jedná se o intervenci v oblasti dutiny ústní, jazyka, hltanu, hrtanu, vedoucí k nácviku správného sání, polykání, později žvýkání, rozvoji svalstva mluvidel a k správnému vývoji řeči, ale i správného stereotypu dýchání, posílení hlubokého stabilizačního systému, rozvoji síly a koordinace svalů. Nabízí pomoc rodičům dětí nekojených, předčasně narozených, dětí s vrozeným postižením, s poruchou příjmu potravy a jiným neuromotorickým postižením. Stejně jako jinde platí, čím dříve se problém začne řešit, tím lépe. Péče je zaměřena také na klienty dospělé a seniory, u nichž došlo k poruchám v orofaciální oblasti poúrazově či vlivem nemoci.